2020 ΑΡΧΕΙΑ

2020 Διαδικτυακό Συνέδριο της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων

Η ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

 

 

By clicking VIDEO you can watch the fellowship on YouTube

By clicking AUDIO automatic download of the mp3 file into your device will start

Topic

Audio/Video

1. Το Τέλος της Παρούσας Εποχής—η Εποχή του Μυστηρίου

2. Η Έλευση Του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η Επισύναξή Μας σε Αυτόν

3. Η Ομιλία του Κυρίου Ιησού σχετικά με τη Δευτέρα Παρουσία Του

4. Αγωνιζόμαστε τον Καλό Αγώνα και Τελειώνουμε τον Δρόμο

5. Λαμβάνουμε τον Στέφανο της Δικαιοσύνης
και Σωζόμαστε εις την Επουράνια Βασιλεία του Κυρίου

Download the outline here