Zprávy z roku 2020

Mapa celé oblasti

KONFERENCE CEEB 2020

V dňoch 11. až 13. Septembra 2020 sa konala online Konferencia krajín strednej a východnej Európy a Balkánu (CEEB) na tému Závŕšenie tohto obdobia a príchod Pána. Na konferencii zaznelo päť posolstiev preložených do desiatich jazykov oblasti strednej a východnej Európy a Balkánu. Okrem stretnutí posluhovania sa svätí tešili zmiešavanie počas dvoch poobedňajších stretnutí v malých skupinách. Konferencie sa zúčastnili svätí zo 42 krajín a 159 miest po celej zemi. 

Chvála Pánovi za túto možnosť zmiešavania a potešenia z bohatého prehovárania Pána spolu so svätými z rôznych častí zeme! 

PolSKO

září 2020

Svatí v Polsku se těšili z vůbec prvního online video tréninku, který se konal ve městech Elblag, Varšava a společného setkání mezi církvemi v Opole, Sosnowiec a Krakově.

Poprvé se také konala konference přes zoom pro polsky mluvící sestry. Velmi se těšily z poslechu několika poselství a velmi se jim líbily časy ve skupinách. Celkový počet registrovaných sester byl 93, to zahrnovalo sestry z Polska, Velké Británie, Izraele, Ruska a Německa.

Svatí také uskutečnili mezinárodní online konferenci v Polsku. Byl to úžasný čas v nedávné službě Božího slova se svatými z mnoha zemí.

Po dlouhém období bez fyzických setkání se na Pávův stůl, které měli v poslední době, sešli tři církve na jihozápadě Polska, aby si vychutnali božské přesuny čtyř svatých z království temna do království Syna Jeho lásky. Chvála Pánu za Jeho pohyb v Polsku!

ČESKO A SLOVENSKO

září 2020

Během pandemie, setkání na Slovensku a v České republice pokračovaly hlavně prostřednictvím zoomu. Během měsíců každodenních setkání na zoomu se mohli svatí modlit modlitby Těla a za Tělo. Díky neustálé modlitbě a pastýřské starostlivosti se Pánu podařilo získat téměř všechny svaté, kteří za několik posledních let upadli nebo se stali vlažními.

Také několik nových svatých bylo přivedeno do církevního života a několik svatých bylo nedávno pokřtěno. Dosah pokračoval hlavně prostřednictvím Facebooku a místních webových stránek LSM. Díky online setkáním jsou všichni svatí na Slovensku a v České republice smíchaní a vzájemně vitalizovaní jako nikdy předtím.

Svatí stále pokračují ve svých modlitbách a také v pastrýřství ve dvojicích a trojicích buď online nebo osobně. Na Slovensku je během týdne na zoomu stále pět setkání, na kterých se setkávají svatí z celé země, aby se zúčastnili čtení posluhování, modliteb a společenství. Je také mnoho osobních setkání v malých skupinách, podle jednotlivých lokalit, takže svatí prožívají každodenní církevní život v jednoduchosti. Chvála Pánu za jeho nepřetržitou péči a neustálý pohyb.

MAĎARSKO

září 2020

Svatí v Budapešti, v Maďarsku, společně vstupují do praktikováním vitálních skupin, což se stalo zdrojem mnoha vzájemných radostí a povzbuzení. Ikdyž stále ve velmi brzkém stádiu, svatí jsou horliví se učit a snaží se cvičit podle zdokonalování bratrů.

Osobní setkání na Pánův stůl znovu začaly a svatí se během týdne pravidelně scházejí online a v domovech druhých. Mezi svatými se buduje sladká rodinná atmosféra, plná radosti a vzájemnosti.

Pravidelnějším jsou i modlitby ve dvojicích a trojicích a byli povzbuzeni k tomu, aby se modlili zvlášť za přinášení ovoce. Svatí vzhlížejí k Pánu, aby rostli  Jeho způsobem a v Jeho načasování,

CHORVATSKO A SRBSKO

zaří 2020

Po krátké době setkávání na zoomu, svatí z Chorvatska a Srbska obnovili fyzické setkání ve svých lokalitách. Pokračují v setkávání během týdne na církevních shromážděních a také při kontaktování nových věřících. Svatí v Záhřebu, Splitu, Osijeku a Hvaru v Chorvatsku a Novém Sadu v Srbsku se nadále setkávají při čtení knih posluhování, společenství, modlitbách a na Pánovém stole.

Po mnoha letech modlení se a dálkové pastýřské starostlivosti svatých, se v Pule v Chorvatsku Pánu podařilo získat zpět některé svaté v tomto městě. Za účelem pastýřské starostlivosti a starání se o novou situaci v Pule se pár svatých přestěhovalo z chorvatského Záhřebu do Puly.

Pán se stará o své zájmy a svůj přesun do měst v Chorvatsku přidáním několika nových věřících. Doufáme, že neustálým pastýřstvím a modlitbou Těla budou nové rodiny a jejich kontakty plně získané pro Pána a pro církevní život.

BULHARSKO

září 2020

Před nouzovým stavem svatí distribuovali Recovery Bibli a první svazek Základních prvků křesťanského života na univerzitním kampusu a na studentských kolejích.

Během nouzového stavu se svatí usilovali oslovit hledající v Bulharsku prostřednictvím online reklamy, hlavně na Facebooku. V posledních několika měsících byli pokřtěni tři mladí bratři a začali se setkávat se svatými.

Navzdory pandemii mohli svatí díky věrnosti Pána a zaopatření v Jeho Těle koupit konferenční sál nedaleko Sofijské univerzity a domovů svatých. Od té doby se místní svatí pravidelně setkávají, na všech setkáních fungují vzájemně a starají se o konferenční sál.

Dále, prvních pár titulů s LSM bylo vytištěných v bulharštině a na webových stránkách je k dispozici bezplatná literatura posluhování, distribuovaná společností Rhema.

Před pár měsíci si začali svatí v Bulharsku společně číst na týdenních domácích setkáních, Boží ekonomii. Modlíme se za to, aby všichni svatí byli ustanovení posluhováním tohoto času a dostali vládnoucí vizi Boží ekonomie, organického budování církve v Sofii a Pánova svědectví v Bulharsku.

TURECKO

září 2020

První setkání Pánova stolu se uskutečnilo v Istanbulu v Turecku 21. února 2010. Církevní život v Istanbulu začal setkáním osmi bratrů a sester u svatých doma na Pánův stůl na evropské straně Istanbulu.

Distribuce tištěných knih z Rhema v turečtině začala v roce 2014. Za těchto šest let bylo místním křesťanům a hledajícím lidem zaslaných více než deset tisíc knih posluhování.

V červenci 2018 se vyvinulo nové okresní setkání na asijské straně Istanbulu. Svatí v tomto okrese mluví hlavně čínsky.

Od tohoto roku se Pánův stůl a prorocké setkání konají v různých jazycích. Setkání jsou turecky, anglicky a čínsky mluvící svatí.

Momentálně je v církvi v Istanbulu okolem 30 svatých. Istanbul je jedinou lokalitou v Turecku, která v současnosti praktikuje církevní život.

Někteří svatí jsou rozptýleni v dalších městech, jako jsou Izmir (starověká Smyrna), Antalya, Rize a Malatya.

Doposud bylo do tureckého jazyka přeloženo 36 titulů knih posluhování a 95 hymnů.

?