2021 ARCHIV

Konference střední a východní Evropy a Balkánu, 24. – 26. září 2021

VŠEZAHRNUJÍCÍ, ROZSÁHLÝ KRISTUS NAHRAZUJE KULTURU PRO JEDNOHO NOVÉHO ČLOVĚKA

Speciální společenství – Otázky a reakce

Kliknutím na VIDEO můžete sledovat setkání na YouTube
Kliknutím na AUDIO spustíte aické převzetí nahrávky do vašeho zařízení

Topic

Audio/Video

Úvodné slovo konferencie, 15 min

SPECIÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ

1. Jaké by bylo vaše slovo povzbuzení pro svaté, kteří prošli nebo stále procházejí obtížnými situacemi spojenými se současnou pandemií?

SPECIÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ

2. Jak můžeme co nejlépe pomoci svatým, kteří právě teď zápasí se svou situací, aby nebrali otázku své vitality jako další zátěž?

SPECIÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ

3. Jak můžeme mít jednomyslnost v praktickém, každodenním církevním životě?

STÁHNĚTE SI CELÉ SPECIÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ

Záverečné slovo konferencie, 8 min 

Jarní konference střední a východní Evropy a Balkánu,  30. dubna – 2. května 2021

PRAVÝ CÍRKEVNÍ ŽIVOT

Speciální společenství – Otázky a reakce

Kliknutím na VIDEO můžete sledovat setkání na YouTube
Kliknutím na AUDIO spustíte aické převzetí nahrávky do vašeho zařízení

Topic

Audio/Video

1. Úvod a břemeno
Jak bychom měli chápat pojem „region“, který používáme?

2. Jaký by měl být náš pohled na společné setkávání během současné pandemické situace a jak můžeme oslovit ty, kteří se kvůli ní možná přestali setkávat?

3. Jak si můžeme navzájem pomáhat, abychom hledali horizontální a vertikální společenství, místo abychom se nejprve obraceli na jiné zdroje, jako je internet a sociální sítě? Odpovědi bratří zahrnují také další společenství týkající se našeho postoje ohledně naší víry a toho, jak souvisí s naším pohledem na pandemii.

4. Co můžeme dělat, abychom následovali Pána a byli Jeho svědectvím, když je politická a ekonomická situace země tak obtížná. Zvláště když je snazší odejít ze země než zůstat?

5. Jaké společenství pro nás máte ohledně záležitostí míšení a evangelia v naší současné situaci?

6. Můžete nám poskytnout nějaké povzbuzení ohledně toho, jak správně fungovat v Těle a nepřekračovat svou míru?

Převzít celé společenství