2022 ARCHIV

Konference střední a východní Evropy a Balkánu 2022

BOŽÍ EKONOMIE VE VÍŘE

Kliknutím na VIDEO můžete sledovat setkání na YouTube
Kliknutím na AUDIO spustíte aické převzetí nahrávky do vašeho zařízení

Topic

Audio/Video

Poselství první
Vnitřní význam víry

Poselství druhé

Běžíme křesťanský závod, abychom obdrželi cenu,
tím, že upřeně hledíme k Ježíši, Původci a Dokonavateli naší víry

Poselství třetí
Bereme štít víry, zakoušíme osvědčování své víry a docházíme konce své víry – záchrany svých duší

SPECIÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ

BROŽURA