Konferenční portál

Program konference

Sobota 08:00 – 10:00 Posolství 1
10:30 – 12:30 Posolství 2
15:00 – 17:00 Posolství 3
Neděle 08:00 – 08:45 Pánův Stůl
09:15 – 11:00 Posolství 4

Žalm 95,2a: Vstupme před Jeho tvář s díkůvzdáním.