Konferenční portál

Žalm 95,2a: Vstupme před Jeho tvář s díkůvzdáním.