Konferenčný portál

Ž 95:2a: Predstúpme pred Neho s poďakovaním.