Konferenčný portál

Rozvrh konferencie

Sobota 08:00 – 10:00 Posolstvo 1
10:30 – 12:30 Posolstvo 2
15:00 – 17:00 Posolstvo 3
Nedeľa 08:00 – 08:45 Pánov Stôl
09:15 – 11:00 Posolstvo 4

Ž 95:2a: Predstúpme pred Neho s vďakou.