Konferncijski portal

Ps 95:2a: Dođimo pred Njegovu prisutnost sa zahvaljivanjem.