NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Online mísicí konference střední a východní Evropy a Balkánu v roce 2022

Duben / květen 2022

Svatí ze středoevropských, východoevropských a balkánských zemí by vás chtěli pozvat k účasti na nadcházející online konferenci.

Věříme, že tato konference bude vynikající příležitostí ke smíchání s mnoha svatými v církvích v těchto oblastech i jinde.

Program bude sestávat z hlavních setkání pro společné potěšení, sledování video poselství a skupinových setkání v různých jazycích. Odpolední skupinová setkání jsou koncipována tak, aby poskytovala nejlepší příležitost pro přetékající společenství a modlitbu na téma konference. Přestože tato setkání budou probíhat v různých jazycích, navrhujeme těm svatým ze všech zúčastněných zemí, kteří umí anglicky, aby se připojili k anglicky mluvícímu skupinkovému setkání a využili této příležitosti k ještě většímu smíchání se svatými z různých zemí.

Zvažte prosím s modlitbou účast na této konferenci spolu s námi a nechť Pán vylévá své požehnání!

Bratři ve střední a východní Evropě a na Balkánu