VIDEA SE ZPRÁVAMI

2020 Autumn CEEB Report

2020 1Q Prayer Update

2019 Balkan Regional Conference

2019 Conference in Slovakia

2019 Conference in Romania

2019 Central Europe Report

2019 Balkan Report

PŘEČTĚTE SI NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY

Zobrazit celou mapu oblasti CEEB

PolSKO

září 2020

Svatí v Polsku se těšili z vůbec prvního online video tréninku, který se konal ve městech Elblag, Varšava a společného setkání mezi církvemi v Opole, Sosnowiec a Krakově.

Poprvé se také konala konference přes zoom pro polsky mluvící sestry. Velmi se těšily z poslechu několika poselství a velmi se jim líbily časy ve skupinách. Celkový počet registrovaných sester byl 93, to zahrnovalo sestry z Polska, Velké Británie, Izraele, Ruska a Německa.

Svatí také uskutečnili mezinárodní online konferenci v Polsku. Byl to úžasný čas v nedávné službě Božího slova se svatými z mnoha zemí.

Po dlouhém období bez fyzických setkání se na Pávův stůl, které měli v poslední době, sešli tři církve na jihozápadě Polska, aby si vychutnali božské přesuny čtyř svatých z království temna do království Syna Jeho lásky. Chvála Pánu za Jeho pohyb v Polsku!

ČESKO A SLOVENSKO

září 2020

Během pandemie, setkání na Slovensku a v České republice pokračovaly hlavně prostřednictvím zoomu. Během měsíců každodenních setkání na zoomu se mohli svatí modlit modlitby Těla a za Tělo. Díky neustálé modlitbě a pastýřské starostlivosti se Pánu podařilo získat téměř všechny svaté, kteří za několik posledních let upadli nebo se stali vlažními.

Také několik nových svatých bylo přivedeno do církevního života a několik svatých bylo nedávno pokřtěno. Dosah pokračoval hlavně prostřednictvím Facebooku a místních webových stránek LSM. Díky online setkáním jsou všichni svatí na Slovensku a v České republice smíchaní a vzájemně vitalizovaní jako nikdy předtím.

Svatí stále pokračují ve svých modlitbách a také v pastrýřství ve dvojicích a trojicích buď online nebo osobně. Na Slovensku je během týdne na zoomu stále pět setkání, na kterých se setkávají svatí z celé země, aby se zúčastnili čtení posluhování, modliteb a společenství. Je také mnoho osobních setkání v malých skupinách, podle jednotlivých lokalit, takže svatí prožívají každodenní církevní život v jednoduchosti. Chvála Pánu za jeho nepřetržitou péči a neustálý pohyb.

MAĎARSKO

září 2020

Svatí v Budapešti, v Maďarsku, společně vstupují do praktikováním vitálních skupin, což se stalo zdrojem mnoha vzájemných radostí a povzbuzení. Ikdyž stále ve velmi brzkém stádiu, svatí jsou horliví se učit a snaží se cvičit podle zdokonalování bratrů.

Osobní setkání na Pánův stůl znovu začaly a svatí se během týdne pravidelně scházejí online a v domovech druhých. Mezi svatými se buduje sladká rodinná atmosféra, plná radosti a vzájemnosti.

Pravidelnějším jsou i modlitby ve dvojicích a trojicích a byli povzbuzeni k tomu, aby se modlili zvlášť za přinášení ovoce. Svatí vzhlížejí k Pánu, aby rostli  Jeho způsobem a v Jeho načasování,

RUMUNSKO

září 2020

Těsně před začátkem pandemického lockdownu se v Cluj – Napoca, v Rumunsku konala malá konference 14. – 15. března. Mnoho místních svatých se shromáždilo na smíchávání a společenství mezi církvemi. Během tohoto víkendu se svatí těšili a trávili poselství z krystalizačního studia Deuteronomia.

V červnu se kvůli pandemii uskutečnily první online konference svatých v Rumunsku. Svatí se mohli účastnit poselství z konference Památného dne, a byli pod aktuálním promlouváním o „Aktuálním slově o světové situaci a Pánově obnově“.

V srpnu měli svatí první online video školení krystalizačního studia Jeremiáše a Pláče.

Církve také podporují dvě sestry z Rumunska, které jsou na dvouletém plno-časovém školení v Londýně. Chvála Pánu za Jeho obnovu a za to, že je to tak praktické pro svaté v celém Rumunsku, že mohou být na konferencích a školeních a pod současným a čerstvým promlouváním Pána!

CHORVATSKO A SRBSKO

zaří 2020

Po krátké době setkávání na zoomu, svatí z Chorvatska a Srbska obnovili fyzické setkání ve svých lokalitách. Pokračují v setkávání během týdne na církevních shromážděních a také při kontaktování nových věřících. Svatí v Záhřebu, Splitu, Osijeku a Hvaru v Chorvatsku a Novém Sadu v Srbsku se nadále setkávají při čtení knih posluhování, společenství, modlitbách a na Pánovém stole.

Po mnoha letech modlení se a dálkové pastýřské starostlivosti svatých, se v Pule v Chorvatsku Pánu podařilo získat zpět některé svaté v tomto městě. Za účelem pastýřské starostlivosti a starání se o novou situaci v Pule se pár svatých přestěhovalo z chorvatského Záhřebu do Puly.

Pán se stará o své zájmy a svůj přesun do měst v Chorvatsku přidáním několika nových věřících. Doufáme, že neustálým pastýřstvím a modlitbou Těla budou nové rodiny a jejich kontakty plně získané pro Pána a pro církevní život.

ALBÁNIE

září 2020

Svatí v Tiraně, v Albánii se poslední dobou těšili z jedné sloky z našich oblíbených písní. „Radost, potěšení je v Něm v hojné míře, nyní piji z pramene života“ (Hymnus 322) Svatí s radostí oznamují, že sedm bezplatných knih posluhování distribuovaných společností Rhema je nyní k dispozici ke stažení v albánském jazyce. Nechť Pán použije tyto knihy na získání všech svých hledající v Albánii!

BULHARSKO

září 2020

Před nouzovým stavem svatí distribuovali Recovery Bibli a první svazek Základních prvků křesťanského života na univerzitním kampusu a na studentských kolejích.

Během nouzového stavu se svatí usilovali oslovit hledající v Bulharsku prostřednictvím online reklamy, hlavně na Facebooku. V posledních několika měsících byli pokřtěni tři mladí bratři a začali se setkávat se svatými.

Navzdory pandemii mohli svatí díky věrnosti Pána a zaopatření v Jeho Těle koupit konferenční sál nedaleko Sofijské univerzity a domovů svatých. Od té doby se místní svatí pravidelně setkávají, na všech setkáních fungují vzájemně a starají se o konferenční sál.

Dále, prvních pár titulů s LSM bylo vytištěných v bulharštině a na webových stránkách je k dispozici bezplatná literatura posluhování, distribuovaná společností Rhema.

Před pár měsíci si začali svatí v Bulharsku společně číst na týdenních domácích setkáních, Boží ekonomii. Modlíme se za to, aby všichni svatí byli ustanovení posluhováním tohoto času a dostali vládnoucí vizi Boží ekonomie, organického budování církve v Sofii a Pánova svědectví v Bulharsku.

ŘECKO

září 2020

Bratři a sestry v Řecku jsou velmi vděční Pánu a Jeho Tělu za Jeho péči o řeckou krajinu během tohoto posledního období.

Před vypuknutím globální pandemie se svatí v Řecku těšili z církevního života z domu od domu. Stejně jako všichni svatí na celé zemi i oni byli ovlivněni opatřeními přijatými vládními úředníky k zastavení šíření viru. Ale aleluja milost přetéká!

Mnoho svatých se poprvé zúčastnilo online konference během kombinované konference CEE a BLK.

Ačkoliv během pandemie jsme nebyli schopni rozeslat fyzické knihy, došlo k výraznému nárůstu elektronického stahování bezplatných materiálů posluhování, distribuovaných společností Rhema. Chvála Pánu za Jeho přísun, a i když je počet svatých v Řecku malý, vzhlížejí k Němu, aby rozmnožil „… lid jako ovce!“ (Ez 36:37)

TURECKO

září 2020

První setkání Pánova stolu se uskutečnilo v Istanbulu v Turecku 21. února 2010. Církevní život v Istanbulu začal setkáním osmi bratrů a sester u svatých doma na Pánův stůl na evropské straně Istanbulu.

Distribuce tištěných knih z Rhema v turečtině začala v roce 2014. Za těchto šest let bylo místním křesťanům a hledajícím lidem zaslaných více než deset tisíc knih posluhování.

V červenci 2018 se vyvinulo nové okresní setkání na asijské straně Istanbulu. Svatí v tomto okrese mluví hlavně čínsky.

Od tohoto roku se Pánův stůl a prorocké setkání konají v různých jazycích. Setkání jsou turecky, anglicky a čínsky mluvící svatí.

Momentálně je v církvi v Istanbulu okolem 30 svatých. Istanbul je jedinou lokalitou v Turecku, která v současnosti praktikuje církevní život.

Někteří svatí jsou rozptýleni v dalších městech, jako jsou Izmir (starověká Smyrna), Antalya, Rize a Malatya.

Doposud bylo do tureckého jazyka přeloženo 36 titulů knih posluhování a 95 hymnů.

?