2022 АРХИВ

ECEHHA КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА И БАЛКАНИТЕ, 23. – 25. IX. 2022

ДА ПОЕМЕМ ПО ПЪТЯ НА НАСЛАЖДЕНИЕТО НА ХРИСТОС КАТО ДЪРВОТО НА ЖИВОТА

Kато кликнете върху ВИДЕО, можете да гледате общението в YouTube

Като щракнете върху AUDIO, ще започне автоматично изтегляне на mp3 файла във вашето устройство

Tема

Аудио / Bидео

Първо Съобщение
Да поемем по пътя на наслаждението на Христос като дървото на живота за осъществяването на Божията вечна икономика

Второ Съобщение
Двете дървета и двата принципа на живеене

Трето Съобщение
Ние сме присадени в Христос, за да се превърнем в част от дървото на живота

Четвърто Съобщение
Да се превърнем във възпроизводство на Христос като дървото на живота за служението на живота

БРОШУРА

ECEHHA КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА И БАЛКАНИТЕ, 30. IV. – 1. V. 2022

БОЖИЯТА ИКОНОМИКА
ВЪВ ВЯРА

Kато кликнете върху ВИДЕО, можете да гледате общението в YouTube

Като щракнете върху AUDIO, ще започне автоматично изтегляне на mp3 файла във вашето устройство

Tема

Аудио / Bидео

Първо Съобщение
Вътрешносъщественото Значение На Вярата

Второ Съобщение
Да тичаме в християнското състезание, за да получим наградата, като гледаме на Исус, Начинателя и Усъвършителя на нашата вяра

Трето Съобщение
Да вземем щита на вярата, да преживяваме изпитването на нашата вяра и да получим следствието на вярата си—спасението на нашите души

БРОШУРА