2023 АРХИВ

ECEHHA КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА И БАЛКАНИТЕ, 10. – 12. XI. 2023

Да Познаваме, да Преживяваме и да Живеем Всесъдържащия Христос

Kато кликнете върху ВИДЕО, можете да гледате общението в YouTube

Като щракнете върху AUDIO, ще започне автоматично изтегляне на mp3 файла във вашето устройство

Tема

Аудио / Bидео

Първо Съобщение
Да приемаме Христос като всичко, за да Го придобием, чрез отричане от себе си и чрез обръщане към духа си

Второ Съобщение
Да научим тайната да вършим всичко в Христос като Този, Който ни укрепва, за да живеем Христос, да величаем Христос и да придобиваме Христос за Неговата слава в църквата

Трето Съобщение
Да позволяваме на Христовия мир да арбитрира в нашите сърца, като позволяваме на Христовото слово да обитава в нас богато и като постоянстваме в молитва за истинския църковен живот

Четвърто Съобщение
Видението, преживяването и наслаждението на славния и превъзходен Христос като върховната скъпоценност на Бога за истинския църковен живот

БРОШУРА