2022 ΑΡΧΕΙΑ

.Συνέδριο της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, 23. – 25. IX. 2022

Ακολουθούμε την Οδό της Απόλαυσης Του Χριστού Ως το Δέντρο της Ζωής

Topic

Audio/Video

2ο Μήνυμα
Τα Δύο Δέντρα και οι Δύο Αρχές της Καθημερινής Ζωής

3ο Μήνυμα
Μπολιαστήκαμε μέσα στον Χριστό για να Γίνουμε Μέρος του Δέντρου της Ζωής

4ο Μήνυμα
Γινόμαστε Αναπαραγωγή του Χριστού ως το Δέντρο της Ζωής για τη Διακονία της Ζωής

ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ

Συνέδριο της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, 30. IV – 1. V. 2022

Η Οικονομία του Θεού εν Πίστη
Συνέδριο

Topic

Audio/Video

1ο Μήνυμα
Η Ουσιαστική Σημασία της Πίστης

2ο Μήνυμα
Τρέχουμε τον Χριστιανικό Αγώνα ώστε να Μπορούμε να Αποκτήσουμε το Βραβείο, Αποβλέποντας στον Ιησού, τον Αρχηγό και Τελειωτή της Πίστης Μας

3ο Μήνυμα
Παίρνουμε την Ασπίδα της Πίστης, Βιώνουμε τη Δοκιμή της Πίστης Μας και Λαμβάνουμε το Τέλος της Πίστης Μας—τη Σωτηρία της Ψυχής μας

ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ