ARCHIWUM 2022

JESIENNA KONFERENCJA KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I BAŁKANÓW 2022

BOŻA EKONOMIA
W WIERZE

Aby obejrzeć społeczność na YouTube, naciśnij przycisk VIDEO.
Aby pobrać nagranie dźwiękowe społeczności, naciśnij przycisk AUDIO.

Temat

Audio/Video

Poselstwo pierwsze
Głębsze znaczenie wiary

Poselstwo drugie
Biec w chrześcijańskim wyścigu,
żeby zdobyć nagrodę, odwracając wzrok ku Jezusowi, Sprawcy i Doskonalicielowi naszej wiary

Poselstwo trzecie
Brać tarczę wiary,
doświadczać wypróbowania naszej wiary
i otrzymać koniec naszej wiary —
zbawienie naszych dusz

SPECJALNA SPOŁECZNOŚĆ

BROSZURA