ARCHIWUM 2022

WIOSENNA KONFERENCJA KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I BAŁKANÓW, 23. – 25. IX. 2022

OBIERAĆ SPOSÓB, JAKIM JEST RADOWANIE SIĘ CHRYSTUSEM JAKO DRZEWEM ŻYCIA 

Aby obejrzeć społeczność na YouTube, naciśnij przycisk VIDEO.
Aby pobrać nagranie dźwiękowe społeczności, naciśnij przycisk AUDIO.

Temat

Audio/Video

Poselstwo pierwsze
Obierać sposób, jakim jest radowanie się Chrystusem jako drzewem życia, ze względu na realizację wiecznej Bożej ekonomii

Poselstwo drugie
Dwa drzewa i dwie zasady kierujące naszym codziennym życiem

Poselstwo trzecie
Wszczepieni w Chrystusa, by stać się częścią drzewa życia

Poselstwo czwarte
Stawać się powieleniem Chrystusa jako drzewa życia ze względu na posługę życia

BROSZURA

 WIOSENNA KONFERENCJA KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I BAŁKANÓW, 30. IV. – 1. V. 2022

BOŻA EKONOMIA
W WIERZE

Aby obejrzeć społeczność na YouTube, naciśnij przycisk VIDEO.
Aby pobrać nagranie dźwiękowe społeczności, naciśnij przycisk AUDIO.

Temat

Audio/Video

Poselstwo pierwsze
Głębsze znaczenie wiary

Poselstwo drugie
Biec w chrześcijańskim wyścigu,
żeby zdobyć nagrodę, odwracając wzrok ku Jezusowi, Sprawcy i Doskonalicielowi naszej wiary

Poselstwo trzecie
Brać tarczę wiary,
doświadczać wypróbowania naszej wiary
i otrzymać koniec naszej wiary —
zbawienie naszych dusz

SPECJALNA SPOŁECZNOŚĆ

BROSZURA