2020 ARCHIWUM

2020 Konferencja Scalania online krajów Europy Środkowo-wschodniej i Bałkańskich

ZWIEŃCZENIE WIEKU I PAŃSKIE PRZYJŚCIE

 

 

By clicking VIDEO you can watch the fellowship on YouTube

By clicking AUDIO aic download of the mp3 file into your device will start

Topic

Audio/Video

1. Koniec obecnego wieku — wieku tajemnicy

2. Przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i zebranie się razem przy Nim

3. Przemawianie Pana Jezusa na temat Jego przyjścia

4. Staczać dobrą walkę i ukończyć bieg

5. Otrzymać koronę sprawiedliwości i doznawać zbawienia
ze względu na niebiańskie królestwo Pana

Download the outline here