2022 ARCHÍV

Konferencia strednej a východnej Európy a Balkánu 2022

UBERAŤ SA CESTOU VYCHUTNÁVANIA KRISTA AKO STROMU ŽIVOTA

Kliknutím na VIDEO můžete sledovat setkání na YouTube
Kliknutím na AUDIO spustíte aické převzetí nahrávky do vašeho zařízení

Topic

Audio/Video

Prvé posolstvo
Uberať sa cestou potešenia z Krista ako stromu života pre uskutočnenie Božej večnej ekonómie

Druhé posolstvo

Dva stromy a dva životné princípy

Tretie posolstvo
Zaštepení do Krista, aby sme sa stali súčasťou stromu života

Štvrté posolstvo
Zaštepení do Krista, aby sme sa stali súčasťou stromu života

Konference střední a východní Evropy a Balkánu 2022

BOŽÍ EKONOMIE VE VÍŘE

Kliknutím na VIDEO můžete sledovat setkání na YouTube
Kliknutím na AUDIO spustíte aické převzetí nahrávky do vašeho zařízení

Topic

Audio/Video

Poselství první
Vnitřní význam víry

Poselství druhé

Běžíme křesťanský závod, abychom obdrželi cenu,
tím, že upřeně hledíme k Ježíši, Původci a Dokonavateli naší víry

Poselství třetí
Bereme štít víry, zakoušíme osvědčování své víry a docházíme konce své víry – záchrany svých duší

SPECIÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ

BROŽURA