2024 ARCHÍV

Konferencia strednej a východnej Európy a Balkánu, 17. – 19. máj 2024

BOJOVAŤ DOBRÝ BOJ, DOKONČIŤ BEH, ZACHOVAŤ VIERU A MILOVAŤ PÁNOVO ZJAVENIE, ABY SME PRIJALI KRISTOVU ODMENU – KORUNU SPRAVODLIVOSTI

Kliknutím na VIDEO můžete sledovat setkání na YouTube
Kliknutím na AUDIO spustíte aické převzetí nahrávky do vašeho zařízení

Topic

Audio/Video

Prvé posolstvo
Bojovať dobrý boj

Druhé posolstvo

Dokončiť beh

Tretie posolstvo
Zachovať vieru

Štvrté posolstvo
Milovať Pánovo zjavenie tým, že si zachováme lásku k Nemu podľa vnútorného významu Veľpiesne

Piate posolstvo
Dostať od Krista odmenu kráľovstva – korunu spravodlivosti

BROŽÚRA CZ

BROŽÚRA SK