2023 ARCHÍV

Konferencia strednej a východnej Európy a Balkánu, 19. – 21. máj 2023

NAŠA PRÍPRAVA NA PÁNOV PRÍCHOD

Kliknutím na VIDEO můžete sledovat setkání na YouTube
Kliknutím na AUDIO spustíte aické převzetí nahrávky do vašeho zařízení

Topic

Audio/Video

Prvé posolstvo
Na Pánov príchod sa pripravujeme tým, že milujeme Jeho zjavenie a nemilujeme prítomný vek

Druhé posolstvo

Na Pánov príchod sa pripravujeme tým, že rastieme v živote do zrelosti

Špeciálne spoločenstvo
00:00 Ako vnímate súčasný Pánov pohyb v našom regióne?

25:45 Kresťanské dielo podľa definície predstavuje „Telo Kristovo hľadajúce nárast“. Ako sa my všetci môžeme prakticky stať časťou „Tela hľadajúceho nárast“?

57:34 Mohli by ste nám priblížiť dôležitosť našej účasti na „siedmich sviatkoch“ na základe minulých aj osoboných skúseností?

1:16:26 Ako by ste aplikovali princíp z Matúša 18 o odpúšťaní?

Tretie posolstvo
Na Pánov príchod sa pripravujeme tým, že žijeme životom oživenia a vykonávame dielo pastierskej starostlivosti

BROŽÚRA