Konferncijski portal

Raspored

Subota 08:00 – 10:00 Poruka 1
10:30 – 12:30 Poruka 2
15:00 – 17:00 Poruka 3
Nedjelja 08:00 – 08:45 Stol Gospodnji
09:15 – 11:00 Poruka 4

Ps 95:2a: Dođimo pred Njegovu prisutnost sa zahvaljivanjem.