Είσοδος στο Συνέδριο

Πρόγραμμα

Σάββατο 09:00 – 11:00 1ο Μήνυμα
11:30 – 13:30 2ο Μήνυμα
16:00 – 18:00 3ο Μήνυμα
Ημέρα του Κυρίου 09:00 – 09:45 Το τραπέζι του Κυρίου
10:15 – 12:00 4ο Μήνυμα

Ψαλμός 95:2α: Aς προφτάσουμε μπροστά του με δοξολογίες.