Portal konferencyjny

Plan

Sobota 08:00 – 10:00 Poselstwo 1
10:30 – 12:30 Poselstwo 2
15:00 – 17:00 Poselstwo 3
Dzień Pański 08:00 – 08:45 Stół Pański
09:15 – 11:00 Poselstwo 4

Ps 95:2a: Przyjdźmy przed oblicze Jego z dziękczynieniem