Správy z roku 2020

Mapa celej oblasti

Zmiešavacia konferencia CEEB 2020

V dňoch 11. až 13. Septembra 2020 sa konala online Konferencia krajín strednej a východnej Európy a Balkánu (CEEB) na tému Závŕšenie tohto obdobia a príchod Pána. Na konferencii zaznelo päť posolstiev preložených do desiatich jazykov oblasti strednej a východnej Európy a Balkánu. Okrem stretnutí posluhovania sa svätí tešili zmiešavanie počas dvoch poobedňajších stretnutí v malých skupinách. Konferencie sa zúčastnili svätí zo 42 krajín a 159 miest po celej zemi. 

Chvála Pánovi za túto možnosť zmiešavania a potešenia z bohatého prehovárania Pána spolu so svätými z rôznych častí zeme! 

Poľsko

September 2020

Svätí v Poľsku si vychutnávali prvý online video tréning, ktorý sa konal v mestách Elblag, Varšava a spoločné stretnutie medzi cirkvami v Opole, Sosnowiec a Krakove.

Prvýkrát sa tiež konala konferencia cez zoom pre poľsky hovoriace sestry. Veľmi si vychutnávali počúvanie niekoľkých posolstiev a nesmierne sa im páčil aj čas v skupinkách. Celkový počet registrovaných sestier bol 93, čo zahŕňalo sestry z Poľska, Veľkej Británie, Izraela, Ruska a Nemecka.

Svätí tiež uskutočnili medzinárodnú online konferenciu v Poľsku. Bol to úžasný čas v nedávnej službe Božieho slova so svätými z mnohých krajín.

Po dlhom období bez fyzických stretnutí sa v nedeľu zišli tri cirkvi na juhozápade Poľska, aby si vychutnali božský prenos štyroch svätých z kráľovstva temna do kráľovstva Syna Jeho lásky. Chvála Pánovi za Jeho pohyb v Poľsku!

ČESKO A SLOVENSKO

September 2020

Počas pandémie, stretnutia na Slovensku a v Českej republike pokračovali najmä prostredníctvom Zoomu. Počas mesiacov každodenných stretnutí na Zoome sa mohli svätí modliť modlitby Tela a za Telo. Vďaka neustálej modlitbe a pastierskej starostlivosti sa Pánovi podarilo získať takmer všetkých svätých, ktorí za niekoľko uplynulých rokov upadli alebo sa stali vlažnými.

Niekoľko nových svätých bolo prinesených do cirkevného života a niektorí svätí boli nedávno pokrstení. Dosahovanie ľudí pokračovalo hlavne prostredníctvom Facebooku a miestnych webových stránok LSM. Vďaka online stretnutiam sú všetci svätí na Slovensku a v Českej republike zmiešaní a vzájomne vitalizovaní tak, ako nikdy predtým.

Svätí stále pokračujú vo svojich modlitbách a tiež v pastierskej starostlivosti vo dvojiciach a trojiciach, buď online alebo osobne. Na Slovensku je stále na Zoome týždenne päť stretnutí, na ktorých sa stretávajú svätí z celej krajiny, aby sa zúčastnili čítaní posluhovania, modlitieb a spoločenstva. Takisto prebieha mnoho osobných stretnutí v malých skupinkách podľa jednotlivých lokalít, takže svätí prežívajú deň čo deň cirkevný život v jednoduchosti. Chvála Pánovi za jeho nepretržitú starostlivosť a neustály pohyb.

MAĎARSKO

September 2020

Svätí v Budapešti, v Maďarsku, spoločne vstupujú do praktizovania vitálnych skupín, čo sa stalo zdrojom mnohého vzájomného potešenia a povzbudenia. Hoci stále vo veľmi ranom štádiu, svätí sú horliví učiť sa a usilujú sa praktizovať podľa toho, ako sú zdokonaľovaní bratmi.

Svätí sa začali opäť stretávať osobne v nedeľu a počas týždňa sa pravidelne schádzajú online a vo svojich domovoch. Medzi svätými sa buduje sladká rodinná atmosféra, plná potešenia a vzájomnosti.

Pravidelnejšie sú aj modlitby vo dvojiciach a trojiciach a svätí boli povzbudení k tomu, aby sa modlili špeciálne za prinášanie ovocia. Svätí vzhliadajú k Pánovi pre nárast Jeho spôsobom a Jeho načasovaním.

CHORVÁTSKO A SRBSKO

September 2020

Po krátkej dobe stretnutí na Zoome, svätí z Chorvátska a Srbska obnovili fyzické stretnutia vo svojich lokalitách. Pokračujú v stretávaní sa počas týždňa na cirkevných stretnutiach a tiež pri kontaktovaní nových veriacich. Svätí v Záhrebe, Splite, Osijeku a Hvare v Chorvátsku a v Novom Sade v Srbsku sa naďalej stretávajú pri čítaní kníh posluhovania, pri spoločenstve, modlitbách a na Pánovom stole.

Po mnohých rokoch modlitieb a pastierskej starostlivosti o svätých v Pule, v Chorvátsku, sa Pánovi podarilo obnoviť niekoľkých svätých v tomto meste. Nato, aby sa pastiersky postarali o novú situáciu v Pule, sa manželský pár presťahoval z chorvátskeho Záhrebu do Puly.

Pán sa stará o Svoje záujmy a Svoj pohyb v mestách v Chorvátsku aj tým, že pridáva mnoho nových veriacich. Dúfame, že prostredníctvom pokračujúcej pastierskej starostlivosti a modlitieb Tela, budú nové rodiny a ich kontakty plne získané pre Pána a pre cirkevný život.

BULHARSKO

September 2020

Pred núdzovým stavom svätí distribuovali Bibliu a prvý zväzok Základných prvkov kresťanského života v areály univerzity a na internátoch.

Počas núdzového stavu sa svätí usilovali osloviť hľadajúcich v Bulharsku prostredníctvom online reklamy, hlavne na Facebooku. Počas niekoľkých ostatných mesiacov boli pokrstení traja mladí bratia a začali sa stretávať so svätými.

Napriek pandémii mohli svätí, vďaka vernosti Pána a zaopatreniu v Jeho Tele, kúpiť konferenčnú halu neďaleko Sofijskej univerzity a domovov svätých. Odvtedy sa miestni svätí pravidelne stretávajú, na všetkých stretnutiach sú funkčnými vo vzájomnosti a starajú sa o halu na stretávanie.

Prvých pár titulov LSM bolo vytlačených v bulharčine a na webových stránkach sú k dispozícii bezplatné knihy posluhovania, distribuované spoločnosťou Rhema.

Pred niekoľkými mesiacmi začali svätí v Bulharsku spoločne čítať knihu Božia ekonómia na domácich stretnutiach počas týždňa. Modlíme sa za to, aby všetci svätí boli zostavení posluhovaním tohto obdobia a dostali riadiacu víziu Božej ekonómie pre organické budovanie cirkvi v Sofii a Pánovo svedectvo v Bulharsku.

TURECKO

September 2020

Prvé stretnutie Pánovho stola sa uskutočnilo v Istanbule v Turecku 21. februára 2010. Cirkevný život v Istanbule sa začal stretnutím ôsmich bratov a sestier v nedeľu doma u jedného zo svätých na európskej strane Istanbulu.

Distribúcia tlačených kníh Rhema v turečtine sa začala v roku 2014. Za týchto šesť rokov bolo miestnym kresťanom a hľadajúcim zaslaných viac ako desaťtisíc kníh posluhovania.

V júli 2018 sa započalo stretávanie v novej oblasti na ázijskej strane Istanbulu. Svätí v tejto časti hovoria najmä po čínsky.

Od tohto roka sa stretnutia Pánovho stola a prorokovania konajú v rôznych jazykoch. Stretnutia sú v turečtine, angličtine a čínštine.

Momentálne je v cirkvi v Istanbule okolo 30 svätých. Istanbul je jedinou lokalitou v Turecku, ktorá v súčasnosti praktizuje cirkevný život.

Niektorí svätí sú rozptýlení v ďalších mestách, ako sú Izmir (staroveká Smyrna), Antalya, Rize a Malatya.

Doposiaľ bolo do tureckého jazyka preložených 36 titulov kníh posluhovania a 95 hymnov.