2021 АРХИВ

2021 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА И БАЛКАНИТЕ

Специално общение
Въпроси и Oтговори

Kато кликнете върху ВИДЕО, можете да гледате общението в YouTube

Като щракнете върху AUDIO, ще започне автоматично изтегляне на mp3 файла във вашето устройство

Tема

Аудио / Bидео

1. Въведение и бреме
Какво трябва да разбираме под термина „регион“?

2. Какъв трябва да бъде нашият възглед по отношение на съвместните събрания по време на настоящата ситуация на пандемия и как можем да се свържем с онези, които може да са спрели да идват събранията поради нея?

3. Как можем да си помогнем един на друг да търсим хоризонталното и вертикално общение, вместо първо да използваме други източници, като интернета и социалните медии? Отговорите на братята включват и по-нататъшно общение относно нашето отношение към вярата ни и как тя е свързана с възгледа ни за пандемията.

4. Какво можем да направим, за да следваме Господа и да бъдем Неговото свидетелство, когато политическата и икономическата ситуация в страната е толкова трудна? Особено ако е по-лесно да напуснеш страната си, отколкото да останеш?

5. Какво общение имате за нас по въпросите на смесването и благовестието в сегашната ситуация?

6. Можете ли да ни насърчите как да функционираме правилно в Тялото и да не надхвърляме нашата мярка?

Download the entire fellowship