2021 ARCHÍV

Jarná konferencia strednej a východnej Európy a Balkánu, 30. apríla – 02. mája 2021 

PRAVÝ CIRKEVNÝ ŽIVOT

Špeciálne spoločenstvo – Otázky a reakcie

Kliknutím na VIDEO môžete sledovať stretnutie na YouTube
Kliknutím na AUDIO spustíte automatické prevzatie nahrávky do vášho zariadenia

Téma

Audio/Video

1. Úvod a břemeno
Jak bychom měli chápat pojem „region“, který používáme?

2. Jaký by měl být náš pohled na společné setkávání během současné pandemické situace a jak můžeme oslovit ty, kteří se kvůli ní možná přestali setkávat?

3. Jak si můžeme navzájem pomáhat, abychom hledali horizontální a vertikální společenství, místo abychom se nejprve obraceli na jiné zdroje, jako je internet a sociální sítě? Odpovědi bratří zahrnují také další společenství týkající se našeho postoje ohledně naší víry a toho, jak souvisí s naším pohledem na pandemii.

4. Co můžeme dělat, abychom následovali Pána a byli Jeho svědectvím, když je politická a ekonomická situace země tak obtížná. Zvláště když je snazší odejít ze země než zůstat?

5. Jaké společenství pro nás máte ohledně záležitostí míšení a evangelia v naší současné situaci?

6. Můžete nám poskytnout nějaké povzbuzení ohledně toho, jak správně fungovat v Těle a nepřekračovat svou míru?

Nahrávka celého společenství