ARCHIWUM 2021

JESIENNA KONFERENCJA KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I BAŁKANÓW, 24 — 26 września 2021 r.

Chrystus, wszechzawierający i rozległy, zastępuje kulturę przez wzgląd na jednego nowego człowieka

Specjalna społeczność – Pytania i społeczność na ich temat

Aby obejrzeć społeczność na YouTube, naciśnij przycisk VIDEO.
Aby pobrać nagranie dźwiękowe społeczności, naciśnij przycisk AUDIO.

Temat

Audio/Video

Słowo otwierające konferencję

SPECJALNA SPOŁECZNOŚĆ

1. Jakiej zachęty udzielilibyście dziś świętym, którzy przeszli lub wciąż przechodzą przez trudne sytuacje związane z obecną pandemią?

SPECJALNA SPOŁECZNOŚĆ

2. Jak najlepiej możemy pomóc świętym, którzy obecnie zmagają się z sytuacją, w jakiej się znaleźli, ale tak, aby kwestia witalności nie stała się dla nich kolejnym ciężarem?

SPECJALNA SPOŁECZNOŚĆ

3. Jak możemy uzyskać jednomyślność w praktycznym, codziennym życiu kościoła?

POBIERZ CAŁĄ SPECJALNĄ SPOŁECZNOŚĆ

WIOSENNA KONFERENCJA KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I BAŁKANÓW, 30 kwietnia – 2 maja 2021

PRAWDZIWE ŻYCIE KOŚCIOŁA

Specjalna społeczność – Pytania i społeczność na ich temat

Aby obejrzeć społeczność na YouTube, naciśnij przycisk VIDEO.
Aby pobrać nagranie dźwiękowe społeczności, naciśnij przycisk AUDIO.

Temat

Audio/Video

1. Wprowadzenie i brzemię
Co powinniśmy rozumieć pod pojęciem słowa „region”?

2. Jakie powinno być nasze spojrzenie na spotykanie się razem podczas obecnej sytuacji pandemii i w jaki sposób możemy dotrzeć do tych, którzy mogli przestać się spotykać z jej powodu?

3. W jaki sposób możemy pomóc sobie nawzajem szukać społeczności poziomej i pionowej, a nie udawać się wpierw do innych źródeł, takich jak internet i media społecznościowe? Odpowiedzi braci zawierają również dalszą społeczność na temat naszej postawy odnośnie do naszej wiary oraz w jaki sposób odnosi się to do naszego spojrzenia na pandemię.

4. Co możemy zrobić, żeby podążać za Panem i być Jego świadectwem, gdy sytuacja polityczna i ekonomiczna danego kraju jest bardzo trudna? Szczególnie gdy łatwiej jest wyjechać z tego kraju niż w nim pozostać.

5. Jaką przedstawilibyście nam społeczność odnośnie do kwestii scalania oraz ewangelii w naszej obecnej sytuacji?

6. Czy moglibyście podzielić się z nami słowem zachęty odnośnie do tego, w jaki sposób właściwie funkcjonować w Ciele Chrystusa i nie wykraczać poza własną miarę?

Pobierz całą społeczność