HITVALLÁSUNK

Hiszünk az Úr Jézus Krisztusba, és szeretjük Őt. A hitünk és a meggyőződésünk alapja a Szent Biblia, ami Isten Igéje.

A Bibliát a teljes és egyetlen isteni kinyilatkoztatásnak tartva szilárdan hiszünk abban, hogy Isten örökkévalóan egy és ugyanakkor Ő örökkévalóan az Atya, a Fiú és a Szellem, a három megkülönböztethető, de nem választható el egymástól.

Valljuk, hogy Krisztus egyaránt a teljes Isten és a tökéletes ember. Anélkül, hogy elhagyta volna istenségét, egy emberi szűz méhében fogant, valódi emberi életet élt a földön, és helyettesítő és mindent tartalmazó halált halt a kereszten. Három nap után testileg feltámadt és felment a mennyekbe. Most dicsőségben van, teljesen Isten, de még mindig teljesen ember. Számítunk a közeli visszatérésére Isten királyságával, amellyel uralkodni fog a föld felett az ezeréves királyságban és az örökkévalóságban.

Valljuk, hogy a Háromság harmadikja, a Szellem, ugyanúgy Isten. Mindazt, ami az Atyáé és ami az Atya, a Fiú fejezi ki; és mindaz, ami a Fiúé és a Fiú, a Szellemként realizálódik.

Továbbá hisszük, hogy az emberiségnek szüksége van Isten megmentésére, üdvösségére. Noha abszolút képtelenek voltunk eleget tenni Isten igazságossága, szentsége és dicsősége súlyos követelményeinek, Krisztus a kereszten való halála által eleget tett az összes kívánalomnak. Krisztus halála miatt Isten megbocsátotta nekünk a bűneinket, megigazított minket azzal, hogy Krisztust igazságosságunkká tette, és megbékített minket Önmagával. Krisztus megváltása alapján Isten a megmentése kiteljesítése céljából újjászüli a megváltottakat, hogy ők a gyermekeivé váljanak. Most Isten életének és természetének birtokában a hívők naponkénti megmentést élveznek a Testében ebben a korban, és az örökkévaló megmentést a következő korban és az örökkévalóságban.

Az örökkévalóságban Istennel fogunk lakozni az Új Jeruzsálemben, Istennek a választott népére irányuló megmentése kiteljesedésében.