НАШАТА ВЯРА

Ние вярваме в и обичаме Господ Исус Христос. Нашата вяра и вярване са основани на Святата Библия, която е Божието Слово.

Държейки Библията като завършеното и единствено божествено откровение, силно вярваме, че Бог е вечно едно и също е вечния Отец, Сина и Духа, трите, бидейки отличителни, но не разделени.

Държим факта, че Христос е както завършеният Бог, така и съвършен човек. Без да изоставя Своята божественост, Той бе заченат в утробата на човешка девица, живя истински човешки живот на земята и умря заместителна и всеобхватна смърт на кръста. След три дни Той възкръсна в тялото Си и се възнесе до небесата. Сега Той е в слава, изцяло Бог, но и изцяло човек. Ние гледаме на Неговото неизбежно завръщане с царството на Бог, чрез което Той ще царува над земята в милениума и във вечността.

Изповядваме, че третата част от Троицата, Духът, е равен на Бог. Всичко, което Отца има и е, е изразено от Сина; и всичко, което Синът има и е, е осъществено като Духа.

Ние вярваме и че човечеството има нужда от Божието спасение. Въпреки че бяхме напълно неспособни да изпълним небесните изисквания на Божията правда, святост и слава, Христос изпълни всички изисквания чрез Своята смърт на кръста. Заради Христовата смърт, Бог ни е простил греховете, оправдал ни е като е направил Христос нашата правда и ни е помирил със Себе Си. Основано на Христовото изкупление, Бог възстановява изкупените с Неговия Дух, за да завърши Своето спасение, за да могат те да станат Негови деца. Сега имайки Божия живот и природа, вярващите се наслаждават на ежедневно спасение в Неговото Тяло в този век и на вечното спасение в идващия век и във вечността.

Във вечността ще обитаваме с Бог в Новия Ерусалим, завършека на Божието спасение на Неговите избрани.