Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ

Πιστεύουμε εις τον Κύριο Ιησού Χριστό και Τον αγαπάμε. Η πίστη μας βασίζεται στην Αγία Γραφή, που είναι ο Λόγος του Θεού.

Η Αγία Γραφή είναι η πλήρης θεία αποκάλυψη, θεόπνευστη και εμπνευσμένη από το Άγιο Πνεύμα. Πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι Τριαδικός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, οι οποίοι συνυπάρχουν και ενυπάρχουν.

Ο Υιός του Θεού ενσαρκώθηκε κι έγινε άνθρωπος, γεννήθηκε από την παρθένο Μαρία, για να γίνει Λυτρωτής και Σωτήρας μας. Αφού έμεινε στον τάφο επί τρεις μέρες, αναστήθηκε απ’ τους νεκρούς, και μετά από σαράντα μέρες αναλήφθηκε στον ουρανό, όπου ο Θεός Τον έκανε Κύριο των πάντων. Κατά τη συντέλεια του αιώνα ο Χριστός θα επιστρέψει για να παραλάβει τους πιστούς Του, να καταλάβει τη γη και να εγκαθιδρύσει την αιώνια βασιλεία Του.

Πιστεύουμε ότι το Άγιο Πνεύμα, που αποτελεί μέρος της Αγίας Τριάδος, είναι εξίσου Θεός. Όλα όσα είναι και κατέχει ο Πατέρας εκφράζονται δια του Υιού και πραγματοποιούνται στο Πνεύμα.

Ο Ιησούς, χρισμένος από τον Θεό με το Άγιο Πνεύμα Του, πέθανε στον σταυρό για τις αμαρτίες μας κι έχυσε το αίμα Του για την πραγματοποίηση της λύτρωσής μας. Μετά την ανάληψή Του ο Χριστός εκχύθηκε ως το Πνεύμα του Θεού για να βαπτίσει τα εκλεκτά μέλη Του σε ένα Σώμα. Σήμερα αυτό το Πνεύμα αναγεννά τους εκλεκτούς του Θεού, δίνοντας μέσα τους τη θεία ζωή, για να κατοικεί στους πιστούς ώστε να αυξάνονται στη ζωή Του και να οικοδομούνται στο Σώμα του Χριστού για την πλήρη έκφρασή Του.

Στην αιωνιότητα θα κατοικούμε με τον Θεό στη Νέα Ιερουσαλήμ, που αποτελεί την ολοκλήρωση της σωτηρίας του Θεού για τους εκλεκτούς Του.