2020 Autumn CEEB Report

2020 1Q Prayer Update

2019 Balkan Regional Conference

2019 Conference in Slovakia

2019 Conference in Romania

2019 Central Europe Report

2019 Balkan Report

prečítajte si najnovšie správy

Zobraziť celú mapu CEEB oblasti

Poľsko

September 2020

Svätí v Poľsku si vychutnávali prvý online video tréning, ktorý sa konal v mestách Elblag, Varšava a spoločné stretnutie medzi cirkvami v Opole, Sosnowiec a Krakove.

Prvýkrát sa tiež konala konferencia cez zoom pre poľsky hovoriace sestry. Veľmi si vychutnávali počúvanie niekoľkých posolstiev a nesmierne sa im páčil aj čas v skupinkách. Celkový počet registrovaných sestier bol 93, čo zahŕňalo sestry z Poľska, Veľkej Británie, Izraela, Ruska a Nemecka.

Svätí tiež uskutočnili medzinárodnú online konferenciu v Poľsku. Bol to úžasný čas v nedávnej službe Božieho slova so svätými z mnohých krajín.

Po dlhom období bez fyzických stretnutí sa v nedeľu zišli tri cirkvi na juhozápade Poľska, aby si vychutnali božský prenos štyroch svätých z kráľovstva temna do kráľovstva Syna Jeho lásky. Chvála Pánovi za Jeho pohyb v Poľsku!

ČESKO A SLOVENSKO

September 2020

Počas pandémie, stretnutia na Slovensku a v Českej republike pokračovali najmä prostredníctvom Zoomu. Počas mesiacov každodenných stretnutí na Zoome sa mohli svätí modliť modlitby Tela a za Telo. Vďaka neustálej modlitbe a pastierskej starostlivosti sa Pánovi podarilo získať takmer všetkých svätých, ktorí za niekoľko uplynulých rokov upadli alebo sa stali vlažnými.

Niekoľko nových svätých bolo prinesených do cirkevného života a niektorí svätí boli nedávno pokrstení. Dosahovanie ľudí pokračovalo hlavne prostredníctvom Facebooku a miestnych webových stránok LSM. Vďaka online stretnutiam sú všetci svätí na Slovensku a v Českej republike zmiešaní a vzájomne vitalizovaní tak, ako nikdy predtým.

Svätí stále pokračujú vo svojich modlitbách a tiež v pastierskej starostlivosti vo dvojiciach a trojiciach, buď online alebo osobne. Na Slovensku je stále na Zoome týždenne päť stretnutí, na ktorých sa stretávajú svätí z celej krajiny, aby sa zúčastnili čítaní posluhovania, modlitieb a spoločenstva. Takisto prebieha mnoho osobných stretnutí v malých skupinkách podľa jednotlivých lokalít, takže svätí prežívajú deň čo deň cirkevný život v jednoduchosti. Chvála Pánovi za jeho nepretržitú starostlivosť a neustály pohyb.

MAĎARSKO

September 2020

Svätí v Budapešti, v Maďarsku, spoločne vstupujú do praktizovania vitálnych skupín, čo sa stalo zdrojom mnohého vzájomného potešenia a povzbudenia. Hoci stále vo veľmi ranom štádiu, svätí sú horliví učiť sa a usilujú sa praktizovať podľa toho, ako sú zdokonaľovaní bratmi.

Svätí sa začali opäť stretávať osobne v nedeľu a počas týždňa sa pravidelne schádzajú online a vo svojich domovoch. Medzi svätými sa buduje sladká rodinná atmosféra, plná potešenia a vzájomnosti.

Pravidelnejšie sú aj modlitby vo dvojiciach a trojiciach a svätí boli povzbudení k tomu, aby sa modlili špeciálne za prinášanie ovocia. Svätí vzhliadajú k Pánovi pre nárast Jeho spôsobom a Jeho načasovaním.

RUMUNSKO

September 2020

Tesne pred začiatkom pandemickeho lockdownu sa v Cluj – Napoca, v Rumunsku konala malá konferencia 14. – 15 marca. Mnoho miestnych svätých sa zhromaždilo na čas zmiešavania a spoločenstva medzi cirkvami. Počas toho víkendu svätí vychutnávali a trávili posolstvá z kryštalizačného štúdia v Deuteronómiu.

V júni sa kvôli pandémii uskutočnili prvé online konferencie svätých v Rumunsku. Svätí sa mohli zúčastniť na posolstvách z konferencie Pamätného dňa, a byť tak pod aktuálnym prehováraním na tému „Aktuálne slovo o svetovej situácii a Pánovej obnove“.

V auguste mali svätí prvé online video školenie kryštalizačného štúdia Jeremiáša a Nárekov.

Cirkvi tiež podporujú dve sestry z Rumunska, aby sa mohli zúčastniť na dvojročnom plno-časovom školení v Londýne. Chvála Pánovi za Jeho obnovu a za to, že učinil praktickým pre svätých v celom Rumunsku byť na konferenciách a tréningoch a pod súčasným a čerstvým prehováraním Pána!

CHORVÁTSKO A SRBSKO

September 2020

Po krátkej dobe stretnutí na Zoome, svätí z Chorvátska a Srbska obnovili fyzické stretnutia vo svojich lokalitách. Pokračujú v stretávaní sa počas týždňa na cirkevných stretnutiach a tiež pri kontaktovaní nových veriacich. Svätí v Záhrebe, Splite, Osijeku a Hvare v Chorvátsku a v Novom Sade v Srbsku sa naďalej stretávajú pri čítaní kníh posluhovania, pri spoločenstve, modlitbách a na Pánovom stole.

Po mnohých rokoch modlitieb a pastierskej starostlivosti o svätých v Pule, v Chorvátsku, sa Pánovi podarilo obnoviť niekoľkých svätých v tomto meste. Nato, aby sa pastiersky postarali o novú situáciu v Pule, sa manželský pár presťahoval z chorvátskeho Záhrebu do Puly.

Pán sa stará o Svoje záujmy a Svoj pohyb v mestách v Chorvátsku aj tým, že pridáva mnoho nových veriacich. Dúfame, že prostredníctvom pokračujúcej pastierskej starostlivosti a modlitieb Tela, budú nové rodiny a ich kontakty plne získané pre Pána a pre cirkevný život.

ALBÁNSKO

September 2020

Svätí v Tirane, v Albánsku vychutnávali v ostatnom čase verš jedného z našich obľúbených hymnov: „Radosť, potešenie je v Ňom v hojnej miere, teraz pijem z Prameňa života“ (Hymnus 322) Svätí s radosťou oznamujú, že sedem bezplatných kníh posluhovania distribuovaných spoločnosťou Rhema je teraz k dispozícii na stiahnutie v albánskom jazyku. Nech Pán použije tieto knihy na získanie všetkých Svojich hľadajúcich v Albánsku!

BULHARSKO

September 2020

Pred núdzovým stavom svätí distribuovali Bibliu a prvý zväzok Základných prvkov kresťanského života v areály univerzity a na internátoch.

Počas núdzového stavu sa svätí usilovali osloviť hľadajúcich v Bulharsku prostredníctvom online reklamy, hlavne na Facebooku. Počas niekoľkých ostatných mesiacov boli pokrstení traja mladí bratia a začali sa stretávať so svätými.

Napriek pandémii mohli svätí, vďaka vernosti Pána a zaopatreniu v Jeho Tele, kúpiť konferenčnú halu neďaleko Sofijskej univerzity a domovov svätých. Odvtedy sa miestni svätí pravidelne stretávajú, na všetkých stretnutiach sú funkčnými vo vzájomnosti a starajú sa o halu na stretávanie.

Prvých pár titulov LSM bolo vytlačených v bulharčine a na webových stránkach sú k dispozícii bezplatné knihy posluhovania, distribuované spoločnosťou Rhema.

Pred niekoľkými mesiacmi začali svätí v Bulharsku spoločne čítať knihu Božia ekonómia na domácich stretnutiach počas týždňa. Modlíme sa za to, aby všetci svätí boli zostavení posluhovaním tohto obdobia a dostali riadiacu víziu Božej ekonómie pre organické budovanie cirkvi v Sofii a Pánovo svedectvo v Bulharsku.

GRÉCKO

September 2020

Bratia a sestry v Grécku sú veľmi vďační Pánovi a Jeho Telu za Jeho starostlivosť o Grécko počas nedávneho obdobia.

Pred vypuknutím globálnej pandémie vychutnávali svätí v Grécku cirkevný život z domu do domu. Rovnako ako všetci svätí na celej zemi boli aj oni ovplyvnení opatreniami prijatými vládnymi úradmi na zastavenie šírenia vírusu. Ale, aleluja, milosť hojná!

Mnoho svätých sa po prvýkrát zúčastnilo konferencie online počas spoločnej CEE a BLK konferencie.

Aj keď svätí počas pandémie nemohli rozposielať knihy v tlačenej forme, došlo k výraznému nárastu elektronického sťahovania bezplatných materiálov posluhovania distribuovaných spoločnosťou Rhema. Chvála Pánovi za Jeho zaopatrenie, a hoci je počet svätých v Grécku malý, vzhliadajú k Nemu, aby naplnil slová „… ľud pri nich rozmnožím ako ovce.“ (Ez 36:37)

TURECKO

September 2020

Prvé stretnutie Pánovho stola sa uskutočnilo v Istanbule v Turecku 21. februára 2010. Cirkevný život v Istanbule sa začal stretnutím ôsmich bratov a sestier v nedeľu doma u jedného zo svätých na európskej strane Istanbulu.

Distribúcia tlačených kníh Rhema v turečtine sa začala v roku 2014. Za týchto šesť rokov bolo miestnym kresťanom a hľadajúcim zaslaných viac ako desaťtisíc kníh posluhovania.

V júli 2018 sa započalo stretávanie v novej oblasti na ázijskej strane Istanbulu. Svätí v tejto časti hovoria najmä po čínsky.

Od tohto roka sa stretnutia Pánovho stola a prorokovania konajú v rôznych jazykoch. Stretnutia sú v turečtine, angličtine a čínštine.

Momentálne je v cirkvi v Istanbule okolo 30 svätých. Istanbul je jedinou lokalitou v Turecku, ktorá v súčasnosti praktizuje cirkevný život.

Niektorí svätí sú rozptýlení v ďalších mestách, ako sú Izmir (staroveká Smyrna), Antalya, Rize a Malatya.

Doposiaľ bolo do tureckého jazyka preložených 36 titulov kníh posluhovania a 95 hymnov.