ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

2022 Онлайн Смесваща Конференция за Централна и Източна Европа и Балканите

Април / май 2022 г.

Светиите от централна и източна Европа, както и от Балканите биха желали да ви поканят да участвате в предстоящата конференция.

Вярваме, че тази конференция ще предостави отлична възможност за смесване с мнозина светии от църквите в тези страни и навсякъде другаде.

Разписанието се състои от общи смесващи събрания за взаимно наслаждение, видео съобщения и малки събрания на различни езици. Следобедните събрания на тези малки групи са организирани, за да осигурят най-добра възможност за едно преливащо общение и молитва върху темата на конференцията. Въпреки че тези събрания ще бъдат на различни езици, бихме посъветвали всички светии от различните държави, които се справят с английски език да се присъединят към малките групи за споделяне и смесване в тези английско говорещи групи с цел да се смесват дори с повече светии от повече страни.

Молим ви да разгледате с молитва възможността за участие с всички нас по време на тази конференция. Нека Господ да излее Своето благословение!

Братята в централна и източна Европа, и Балканите.