ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

2023 Смесваща Конференция за Централна и Източна Европа и Балканите

19 – 21 май 2023 г.

Братислава, Словакия

Светиите от централна и източна Европа, както и от Балканите биха желали да ви поканят да участвате в предстоящата конференция.

Вярваме, че тази конференция ще предостави отлична възможност за смесване с мнозина светии от църквите в тези страни и навсякъде другаде.

Разписанието се състои от общи смесващи събрания за взаимно наслаждение, видео съобщения и малки събрания на различни езици. Следобедните събрания на тези малки групи са организирани, за да осигурят най-добра възможност за едно преливащо общение и молитва върху темата на конференцията. Въпреки че тези събрания ще бъдат на различни езици, бихме посъветвали всички светии от различните държави, които се справят с английски език да се присъединят към малките групи за споделяне и смесване в тези английско говорещи групи с цел да се смесват дори с повече светии от повече страни.

Молим ви да разгледате с молитва възможността за участие с всички нас по време на тази конференция. Нека Господ да излее Своето благословение!

Братята в централна и източна Европа, и Балканите.

Главна Тема:

ДА СЕ ПОДГОТВИМ ЗА ГОСПОДНОТО ИДВАНЕ

График
Петък 19:00 – 21:00 Общение и молитва
Събота 09:00 – 11:00 Събрание 1
11:30 – 13:30 Събрание 2
16:00 – 18:00 Събрание 3
Господен ден 09:00 – 09:45 Господна трапеза
10:15 – 12:00 Събрание 4