Yaklaşan Olaylar

2022 DOĞU, ORTA AVRUPA VE BALKANLAR KAYANŞMA KONFERANSI

23-25 Eylül 2022

Bükreş, Romanya

Daha fazla bilgi için web sitesini İngilizce kullanın. Teşekkür ederiz.

Avrupa’nın Orta, Doğu ve Balkan bölgelerindeki kutsallar, sizi yaklaşan fiziksel/online kaynaşma konferansına katılmaya davet etmek istiyor. Bu konferansın, mevcut, eşi görülmemiş dünya durumundan doğrudan etkilenen bu bölgelerdeki kiliselere ve kutsallara Rab’bin cesaret verici, tedarik edici ve teselli edici bir söz söylemesi için mükemmel bir fırsat sağlayacağına inanıyoruz.

“Bugün telekomünikasyon ve ulaşım araçlarındaki ilerleme nedeniyle coğrafi mesafeler büyük ölçüde azaldı. … Günümüzde her türlü icat ve alet, tüm dünyadaki insanların kaynaşmasına neden olmuştur. Mesih’in Bedeni’nin kaynaşması, tüm modern ulaşım (ve iletişim) araçlarıyla mümkündür. Bu nedenle, tüm kiliseler yaşamda ve ruhta yaşamalı ve Mesih’in Bedeni gerçeğinin açıkça görünmesi için birbirleriyle kaynaştırılmalıdır.

Rab’bin Çin’deki kendi geri kazanışını yükseltmesi ve daha sonra dünyanın durumundaki değişiklikler ve çeşitli bilimsel icatlar aracılığıyla geri kazanışını dünyanın farklı yerlerine getirmesi ne kadar harika! Rab’bin yaptığı gerçekten harikadır. Hepimizin O’nun sonsuzlukta kalbinin arzusunun gerçekleşmesi için Rab’bin hareketini yakalaması ve O’nunla işbirliği yapması gerekiyor.”

(Tanrı’nın Tasarısı ve Bir Tanrı-insanın Uygun Yaşamı Üzerine Genel Bir Anahat, Bölüm 6, Kısım 5) (İngilizce kitap)