BLÍŽIACE SA PODUJATIA

Online zmiešavacia konferencia strednej a východnej Európy a Balkánu v roku 2022

Apríl / máj 2022

Svätí zo stredoeurópskych, východoeurópskych a balkánskych krajín by vás chceli pozvať k účasti na nadchádzajúcej online konferenciu.

Veríme, že táto konferencia bude vynikajúcou príležitosťou na zmiešanie s mnohými svätými v cirkvách v týchto oblastiach aj inde.

Program bude pozostávať z hlavných stretnutí pre spoločné potešenie, sledovanie video posolstiev a skupinových stretnutí v rôznych jazykoch. Popoludňajší skupinové stretnutia sú koncipované tak, aby poskytovali najlepšiu príležitosť pre spoločenstvo a modlitbu na tému konferencie. Hoci tieto stretnutia budú prebiehať v rôznych jazykoch, navrhujeme tým svätým zo všetkých zúčastnených krajín, ktorí vedia po anglicky, aby sa pripojili k skupinkovému stretnutiu v anglickom jazyku a využili túto príležitosť na ešte plnšie spoločenstvo so svätými z rôznych krajín.

Zvážte, prosím, s modlitbou účasť na tejto konferencii spolu s nami a nech Pán vylieva Svoje požehnanie!

Bratia zo strednej, východnej Európy a Balkánu