NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Konferencja scalania online krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów

Kwiecień / Maj 2022

Święci z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów zapraszają do udziału w nadchodzącej konferencji online

Wierzymy, że konferencja ta będzie doskonałą okazją do scalania się z wieloma świętymi z kościołów w tych regionach oraz z innych miejsc.

Na plan konferencji składać się będą ogólne spotkania scalania służące wzajemnemu radowaniu się, poselstwa wideo oraz spotkania małych grup w różnych językach. Popołudniowe spotkania przelewania w małych grupach służyć będą społeczności i modlitwie w oparciu o temat konferencji. Mimo iż spotkania te odbywać się będą w różnych językach, chcielibyśmy zachęcić tych świętych ze wszystkich uczestniczących krajów, którzy znają język angielski, do przyłączenia się angielskojęzycznych spotkań przelewania w małych grupach i skorzystania z okazji do jeszcze szerszego scalania się ze świętymi z różnych krajów.

Prosimy o rozważenie w modlitwie kwestii dołączenia się do nas w tym czasie i niech Pan wyleje swoje błogosławieństwo!

Bracia w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach